bewind aanvragen

U wilt bewind aanvragen voor u zelf of voor iemand anders? Wij zullen hieronder op een eenvoudige manier de stappen beschrijven. Ook vindt u hier de benodigde documenten.

Bewind moet altijd aangevraagd worden bij de rechtbank. Voor het aanvragen van bewind heeft u geen advocaat nodig. Het bewind kan aangevraagd worden door de persoon die onder bewind wilt komen te staan maar het kan ook aangevraagd worden door anderen, zoals: echtgenoot/partner, familieleden (kinderen, kleinkinderen, broers, zussen enz.), voogd, curator, mentor, instelling enz.

 

Stappenplan bewind aanvragen

  1. Allereerst dient u een bewindvoerder te zoeken. Als u een bewindvoerder heeft gevonden dan zal die een bereidverklaring afgeven. Dit is een verklaring waarin hij/zij zegt bereidt te zijn om uw bewindvoerder te worden. Dit formulier stuurt u samen met de anderen documenten naar de rechtbank. U krijgt dit formulier (ingevuld en getekend) van de betreffende bewindvoerder.
  2. U moet een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft de rechtbank een standaard formulier. Vul dit formulier helemaal in. Dit stuurt u samen met de bereidverklaring bewindvoerder, kopie legitimatiebewijs naar rechtbank waar u woont. Een overzicht van de rechtbanken vindt u hier.
  3. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van de rechtbank. U ontvangt dan ook een rekening van de rechtbank. De kosten voor het aanvragen van bewind zijn ongeveer € 86,- (2022). Als u minimum inkomen heeft kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.
  4. Daarna zult u een uitnodiging krijgen voor een zitting op de rechtbank. Dit is een informeel gesprek van ongeveer 10 minuten.
  5. Tijdens de zitting stelt de rechter wat vragen: waarom bewind is aangevraagd, als er schulden zijn vraagt hij ook naar de schulden. Bijvoorbeeld hoe zijn die ontstaan. Ook geef de rechter uitleg over bewindvoering. U moet bij deze zitting aanwezig zijn. Ook zal de bewindvoerder aanwezig zijn bij de zitting. Maar hij/zij zal alleen moeten zeggen of men nog steeds de bewindvoerder van u wilt worden.
  6. Na de zitting ontvangt u en de bewindvoerder een beschikking. Hierin staat per wanneer het bewind ingaat. Als de bewindvoerder de beschikking heeft kan die beginnen met zijn taken.

Vragen over bewind aanvragen? Neem gerust contact met ons op.