Wat doet een bewindvoerder?

Wat doet een bewindvoerder wel of niet? Dat is een vraag die ik vaak krijg van cliënten. Om discussies tussen mij en mijn cliënten te voorkomen staat in de informatiebrochure, die cliënten van mij krijgen, een duidelijke beschrijving van onze taken. Zo is het voor cliënten duidelijk wat ik doe en wat zij zelf moeten doen (of iemand anders).

Wat doet een bewindvoerder wel?

Een bewindvoerder heeft bepaalde taken.  De taken zijn:

  • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden & bezittingen
  • Het maken van een budgetplan
  • Aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz.
  • Afhandelen van post
  • Jaarlijks rapporteren aan de rechtbank
  • Doen van betalingen
  • Uitbetalen van leefgeld (als daar budget voor is)
  • Belastingaangifte
  • Betalingsregelingen treffen en nakomen
  • Declareren van ziektekosten

Wat doet een bewindvoerder niet?

Hij/zij regelt alleen als wat met geld te maken heeft. Andere zaken zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, opmaken van testament, aanvragen van echtscheiding enz. behoren niet tot de taken en moet een cliënt zelf doen.

Ook neemt de bewindvoerder geen medische beslissingen. Een bewindvoerder is wel verantwoordelijk voor het PGB van cliënten. Is een cliënt niet in staat om medische beslissingen te nemen dan kan er een mentor worden aangesteld. Ook dit gaat via de rechtbank.

Wat ook een misverstand is, is dat een bewindvoerder verantwoordelijk is voor het schuldhulpverleningstraject. Hiervoor is hij/zij niet verantwoordelijk maar ondersteunt de cliënt hier wel bij. Wat ook geen taak is, is het genereren van inkomsten. Dat er geld binnenkomt is altijd de verantwoordelijkheid van een cliënt.