Verzoekschrift bewindvoering voorbeeld

Als u onder bewind wilt komen te staan dan moet er (onder andere) een verzoekschrift onderbewindstelling worden gestuurd naar de rechtbank. Download hier een verzoekschrift bewindvoering voorbeeld. Of download het via de website van rechtspraak.nl

Instructies verzoekschrift bewindvoering voorbeeld

Vul het formulier volledig in. Bij aan de Kantonrechter te vult u de rechtbank in waar u woont. Naar welke rechtbank u moet gaan vindt u hier.

Vul vervolgens de gegevens in onder verzoeker 1. Ook moet u aangeven waarom u onder bewind wilt. Er zijn in Nederland 2 redenen om onder bewind te komen. Namelijk: wegens schulden of lichamelijke / geestelijke klachten. De gegevens van de bewindvoerder moeten ook worden ingevuld. De bewindvoerder moet ook een bereidverklaring afgeven. Ook moet er een plan van aanpak worden meegestuurd. Als er sprake is van schulden dan moet ook het aanvullend plan van aanpak worden meegestuurd. Stuur ook altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee.