Wat is msnp traject?

MSNP staat voor het minnelijk schuldsanering natuurlijke personen. Dit is iets anders dan het WSNP (wettelijk schuldsanering natuurlijke personen. Wat het traject inhoudt, hoe het aangevraagd moet worden wordt in dit artikel besproken.

Wat is het MSNP traject?

Bij een minnelijk traject wordt geprobeerd om de schulden te regelen met alle schuldeisers. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Als niet alle schuldeisers akkoord gaan dan kan het WNSP traject worden aangevraagd.

Als de financiële situatie van de cliënt stabiel is dan kan de bewindvoerder u aanmelden voor het MSNP traject.

Voorwaarden MSNP traject?