Wat is stabilisatietraject schuldhulpverlening?

Als iemand schulden heeft wordt er vaak gesproken over het zgn. stabilisatietraject. Maar wat houdt het stabilisatietraject schuldhulpverlening in?

Stabilisatietraject schuldhulpverlening

Voordat het schuldhulpverleningstraject opgestart kan worden door een bewindvoerder of inkomensbeheerder moet de financiële situatie van de cliënt stabiel zijn, zgn. stabilisatietraject.  De financiën zijn stabiel als er een balans is tussen de inkomsten en uitgaven, zodat lopende betalingsverplichtingen betaald kunnen worden.

Zijn de uitgaven van een cliënt hoger dan de inkomsten dan is er geen sprake van een stabiele situatie en moet er gekeken worden (bijvoorbeeld doormiddel van besparingen, verruimen van het inkomen) hoe dit wel stabiel te krijgen is.

Alleen als alle lopende betalingsverplichtingen betaald kunnen worden dan kan het schuldhulpverleningstraject opgestart worden.