Over
045 Bewind

045 Bewind & Beheer is een jonge & professionele organisatie, gevestigd in Heerlen (Zuid Limburg). Onze diensten zijn gericht op het behartigen van de financiële belangen voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen of willen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, leeftijd, sociale, lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden of door schulden.
 

Door het behartigen van de financiële belangen voor onze cliënten willen wij zorgen voor financiële rust en het op orde brengen en houden van hun financiën.

Waarom 045 Bewind & Beheer?

Wij weten als geen ander dat het een hele grote stap is om uw financiën over te dragen aan een ander. Daarom doen  wij er alles aan om een vertrouwensband met onze cliënten op te bouwen. Dit doen wij door op een respectvolle, open en eerlijke manier te communiceren, door transparant, betrokken en toegankelijk te zijn. 

Cliënten over ons:

"al 3 jaar heel tevreden over. goed contact"
“Bedankt voor alles wat je voor ons doet. Overstappen naar jouw was echt het beste wat ons in 7 jaar ellende gebeurd is. We hebben nu rust in ons hoofd, daar zijn we je echt dankbaar voor".
"Een fijne bewindvoerder die voor haar cliënten klaar staat. Houdt zich aan de afspraken en heeft ook veel kennis van de wet- en regelgeving".

Syreetha Gielen

bewindvoerder / inkomensbeheerder & budgetcoach

Mijn naam is Syreetha Gielen. Ik ben ook als jurist werkzaam bij Gielen Juridisch Advies. Vanuit zowel mijn privéleven als zakelijk ben ik vaak geconfronteerd met mensen die niet meer in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Dit zorgt voor onrust en slapeloze nachten. Deze mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen of zijn bang om hun financiële zaken uit handen te geven. Met alle gevolgen van dien! 

Als mantelzorger en jurist heb ik al voor vele mensen de verantwoordelijkheid gehad over hun financiële huishouden/administratie. Ik hielp hen met het in kaart brengen van hun uitgaven, inkomen en schulden, bekeek of ze recht hadden op bepaalde voorzieningen zoals bijzondere bijstand, toeslagen, voedselbank enz., trof betalingsregelingen met schuldeisers, diende bezwaarschriften in omdat er geen kwijtschelding was verleend of de bijstandsuitkering was stopgezet, ordende alle papierwerk en bood ze ,indien ze daar behoefte aan hadden, een luisterend oor. 

Ik merkte dat mij dat en het persoonlijke contact met mensen mij veel meer voldoening geeft dan het opstellen van contracten voor grote bedrijven of het controleren van webwinkels of ze voldoen aan de wettelijke eisen. En zodoende is bij mij het idee ontstaan om als bewindvoerder te gaan start.


Scroll naar top