Taken bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen en de goederen.
De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, kijkt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. De taken bewindvoerder zijn wettelijk vastgelegd:

Tot de normale taken behoren:

 • Het aanvragen van het bewind bij de kantonrechter
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Declareren van ziektekosten
 • Regelen/aanvragen van Toeslagen bij de Belastingdienst
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1 over het voorgaande jaar
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact met cliënten (binnen redelijke grenzen)
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Extra taken
Waar nodig verrichten wij extra werkzaamheden. Als wij extra werkzaamheden moeten verrichten dan moeten wij eerst altijd toestemming aan de Kantonrechter vragen. We zullen dus niet zomaar extra werkzaamheden gaan verrichten.

Tot extra werkzaamheden behoren in ieder geval:

 • Voorbereidende werkzaamheden voor het leiden naar schuldhulpverlening
 • Afwikkeling complexe nalatenschappen
 • Verkoop van onroerende zaken of aandelen
 • Ontruiming van uw woning
 • Verhuizing
 • Belastingaangifte box 1 voor meerdere jaren in één keer
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Frequent mee gaan naar zittingen bij de (Kanton)rechter
 • Bewindvoering bij ondernemersactiviteiten
Scroll naar top