Tarieven inkomensbeheer 2021

Basis pakket

 • Inventariseren inkomsten & uitgaven
 • Opstellen budgetplan
 • Openen bankrekening / regelen machtiging
 • Betalen van vaste lasten
 • 24/7 inzage financiën
 • Wijzigen correspondentieadres
 • Inventariseren schulden
 • Betalingsregelingen treffen schuldeisers
 • Aanvragen kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz.
 • Sparen
 • Besparingsadvies (energie, internet/tv,verzekeringen enz.)
 • Sparen en reserveren voor onvoorziene uitgaven
Scroll naar top