Tarieven inkomensbeheer 2022

Tarieven inkomensbeheer voor 2022:

Basis pakket

 • Inventariseren inkomsten & uitgaven
 • Opstellen budgetplan
 • Openen bankrekening / regelen machtiging
 • Betalen van vaste lasten
 • 24/7 inzage financiën
 • Wijzigen correspondentieadres
 • Inventariseren schulden
 • Betalingsregelingen treffen schuldeisers
 • Aanvragen kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz.
 • Sparen
 • Besparingsadvies (energie, internet/tv,verzekeringen enz.)
 • Sparen en reserveren voor onvoorziene uitgaven

Tarieven inkomensbeheer

Basis pakket

Eenpersoons huishouden            € 65,- p/m
Samenwonenden/gezin               € 75,- p/m

Intake eenpersoons                    € 225,- eenmalig 
Intake samenwonenden/gezin     € 275,- eenmalig

Extra pakket

Eenpersoons huishouden           € 80,- p/m
Samenwonenden/gezin             € 90- p/m

Intake eenpersoons                   € 325,- eenmalig 
Intake samenwonenden/gezin    € 375,- eenmalig

Scroll naar top