Inkomensbeheer

Hebt u (een familielid of cliënt) moeite met het bijhouden van uw financiën of het op tijd betalen van uw vaste lasten, bijvoorbeeld door uw leeftijd, ziekte of andere omstandigheden? Dan biedt inkomensbeheer, ook wel budgetbeheer genoemd, wellicht uitkomst. Bij inkomensbeheer beheren wij uw financiën en zorgen er o.a. voor dat uw rekeningen op tijd betaald worden.

Wat is inkomensbeheer?

Bij inkomensbeheer beheren wij tijdelijk uw inkomen en betalen wij uw vaste lasten op tijd. Doordat wij zorg dragen voor de tijdige betaling van uw vaste lasten wordt de kans op schulden en betalingsachterstanden kleiner. Samen met u stellen wij een budgetplan op, zodat we alle inkomsten en uitgaven helder in kaart hebben.

Het doel van inkomensbeheer is het op orde brengen en houden van uw financiën. 

Inkomensbeheer houdt qua werkzaamheden hetzelfde in als beschermingsbewind alleen is hiervoor geen verzoek bij de Kantonrechter ingediend. We werken op basis van een overeenkomst samen.

Inkomensbeheer is niet geschikt voor mensen met hoge of problematische schulden.

Voor wie is inkomensbeheer geschikt?

Inkomensbeheer biedt onder andere uitkomst voor mensen die:

 • Betalingsachterstanden hebben
 • Weinig schulden hebben
 • Moeite hebben om rekeningen op tijd te betalen
 • Geen controle hebben over hun uitgaven, rekeningen enz.
 • (tijdelijke) problemen hebben, zoals echtscheiding, werkeloosheid of ziekte
 • Financiële en administratieve chaos hebben
 • ondersteuning willen gedurende de WSNP
 • Geen balans hebben tussen inkomen & uitgaven

Pakketten inkomensbeheer

Basis pakket

 • Inventariseren inkomsten & uitgaven
 • Opstellen budgetplan
 • Openen bankrekening / regelen machtiging
 • Betalen van vaste lasten
 • 24/7 inzage financiën
 • Wijzigen correspondentieadres
 • Inventariseren schulden
 • Betalingsregelingen treffen schuldeisers
 • Aanvragen kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz.
 • Sparen
 • Besparingsadvies (energie, internet/tv,verzekeringen enz.)
 • Sparen en reserveren voor onvoorziene uitgaven

Eenpersoons huishouden            € 65,- p/m
Samenwonenden/gezin               € 75,- p/m

Intake eenpersoons                    € 225,- eenmalig 
Intake samenwonenden/gezin     € 275,- eenmalig

Eenpersoons huishouden           € 80,- p/m
Samenwonenden/gezin             € 90- p/m

Intake eenpersoons                   € 325,- eenmalig 
Intake samenwonenden/gezin    € 375,- eenmalig

Scroll naar top